Fiskodling blev industri i Landön

Fiskodlingen i Landösjön som började i mitten av 1990- talet som ett försök, har blivit en storindustri.
Fiskodlaren Ingrid Ahlenius producerar idag mellan 200 och 300 ton röding varje år, som främst säljs till södra Sverige, men även till Finland och Tyskland. Efterfrågan är så stor att företaget skulle kunna sälja dubbelt så mycket som idag, men odlingskapaciteten räcker inte.