Brist på ambulanser hotar landet

Landstingen i Sverige står inför en hotande brist på ambulanser. Landstingen i Kalmar, Gävle, Uppland, Dalarna, Västmanland, Halland och Kronoberg har i olika utsträckning redan känt av bristen på ambulanser.
Ambulansmarknaden i landet har dominerats av några få företag Men den enda leverantören för tillfället är Eurolans i Blekinge som säljer Mercedes. Företaget kan producera runt 40 bilar under hösten och det är betydligt färre än de ambulanser som måste bytas ut.