Lång väntan på frivård i sommar

Sommartider gör att dom som är dömda till samhällstjänst i Blekinge får vänta upp till två månader längre på sina straff.
Det beror på att Frivården i Karlskrona inte tar in semestervikarier. Totalt har 34 blekingar dömts till samhällstjänst i år och just nu väntar ett femtontal personer på att få en plats att göra sin samhällstjänst på.