Konkurrensverket ingriper inte

Konkurrensverket har beslutat att inte ingripa i pristvisten mellan Skyways och Gotlandsflyg.
Det var Gotlandsflyg som anmälde Skyways prissänkning under april månad. Bolaget ansåg att Skyways missbrukade sin dominarade ställning och sänkt priset på flygbiljetter under nivån för kostnadstäckning. Men Konkurrensverket anser att prissänkningen var tillfällig och kommer därför inte att agera.