länet

50 miljoner till naturvård i länet

Länsstyrelsen i Jämtland får 50 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket för naturvård under 2009. Av dem ska 20 miljoner gå till bildande av naturreservat.

Insatser ska även göras för att restaurera de statliga lederna i fjällen och vård av de nationalparker och naturreservat som redan finns.

- Vi ger stöd för att bilda nya naturreservat och annat områdesskydd, och satsar på att sköta det som redan skyddats. Vi vill underlätta för besökarna i naturen, både genom stöd till besökscentra och till stigar och leder, säger Anna Helena Lindahl, t.f. chef för Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.