Geometrisk röjning prövas i Vindeln

Ett nytt sätt att röja i skogen, "geometrisk röjning" ska prövas i Sverige, bland annat i Vindeln. Enligt skogsforskaren Isabelle Bergkvist på Skogforsk i Uppsala tar den nya metoden bara en tredjedel av tiden och blir därmed billigare än manuell röjning.
Isabelle Bergkvist medger samtidigt att det kan komma att se drastiskt ut i skogen. Det blir två meter breda gator i, uppblandat med rader där man röjer manuellt. Bakom försöket står fyra skogsbolag och Skogforsk, en stiftelse som bedriver skogsforskning Metoden används i Kanada.