Dagbarnvårdare överlevde förskolereform

Reformen om allmän förskola för fyra- och femåringar blev inte den dödsstöt för dagbarnvårdarna som många trodde. Enligt Ekots rundringning är det få barn som flyttats från dagmamma till förskola sedan alla fyra- och femåringar vid årsskiftet fick rätt till femton timmars gratis förskola i veckan.
Inte i någon av de femton kommuner Ekot har talat med bedömer man att antalet dagbarnvårdare minskat på grund av den här reformen. Birgitta Kling är planeringssekreterare i Västerviks kommun, och där har reformen inte inneburit några större förändringar för dagbarnvårdarna. – Vi har inte sett att det är någon ökning på något sätt till förskolan utan de vill vara kvar i sina familjedaghem, säger Birgitta Kling. Utslagning av dagmammor Vid årsskiftet infördes allmän förskola som innebär att alla barn har rätt till plats i förskolan minst motsvarande 15 timmar i veckan, från hösten det år de fyller fyra år. De 15 timmarna ska vara gratis. Det här väckte oro bland annat bland dagbarnvårdare och bland vissa riksdagsledamöterna för att det skulle innebära en ökad utslagning av dagmammorna, som har minskat till antalet de senaste åren. Få har flyttats Reformen verkar dock inte ha fått några sådana konsekvenser. De femton kommuner som Ekot har talat med bedömer alla att mycket få barn har flyttats från dagmamma till förskola efter reformen. Inte i någon av kommunerna bedömer man att antalet dagbarnvårdare minskat på grund av den allmänna förskolan. På förskolan Nallebjörnen i Stockholm har man heller inte märkt någon tillströmning av barn som tidigare gick hos dagmamma, säger biträdande föreståndaren Fredrika Mattsson. – Vi har haft en väldigt konstant barngrupp så det har egentligen inte funnits någon plats för inflyttande. Men vi kan inte säga att vi har hört av folk heller som har ringt och sagt att vi vill byta från en dagmamma till förskola, säger Fredrika Mattson. Dagmamma av särskilt skäl En bidragande faktor till att det ser ut så här kan vara att många kommuner har bestämt sig för att inte bara göra förskolan billigare för fyra- och femåringar utan också sänka avgiften lika mycket för dem som går hos dagmamma. Västervik hör till de kommuner som gjort så. Planeringssekreterare Birgitta Kling tror dock att de främsta anledningen till att få valt att byta från dagbarnvårdare till förskola är att de få som har sina barn hos dagmamma har det av något särskilt skäl och då vill vara kvar. – De har valt familjedaghem på grund av familjedaghemmets särprägel. Det är hemmiljö och att det är en liten barngrupp. Jag tror det är det som är de viktigaste sakerna, säger Birgitta Kling på Västerviks kommun.
Lisa Helgesson