Kommunen får nej från försäkringsbolag

Efter en lång och utdragen utredning har Karlskrona kommun fått avslag på sin skadeanmälan beträffande vattenföroreningarna i Rödeby för tre år sedan. Kommunen krävde sitt försäkringsbolag på 1.3 miljoner kronor för att täcka saneringskostnaderna.
Det var i maj år 2000 som det upptäcktes att dricksvattnet i Rödeby var förorenat av bakterier. De boende där fick koka sitt dricksvatten under de sex veckor som kommunen undersökte föroreningarna. Utredningen innebar en stor kostnad för Karlskrona kommun och enligt VA-chefen Anders Jaryd borde försäkringen täcka kostnaderna, men nu har alltså kommunen fått avslag på sin begäran om att få ersättningen på 1.3 miljoner kronor. Nu funderar Karlskrona kommun på att stämma försäkringsbolaget.