Bakterier i Väses dricksvatten

Invånarna i Väse uppmanas att koka sitt dricksvatten i minst fem minuter innan det används. Provtagningar har visat att det finns höga halter av bakterier i vattnet.
Klockan 21.00 i kväll kommer kommunen att stänga av vattnet helt i minst fyra timmar för att rengöra vattentornet. Kommunen har placerat ut vattentankar vid ICA i Väse och vid Väse skola. Hur bakterierna kommit in i vattenledningarna är inte känt.