Svårt att få tag i svensktillverkade ambulanser

Här i Sörmland märker landstinget av att det är svårt att få tag i ambulanser efterssom tillverkarna inte kan leverera tillräckligt många bilar. Det säger Ann Louise Kruse Persson som är verksamhetschef på ambulansen i Sörmland.
Hon säger att det är få svenska företag som kan leverera ambulanser. I Den senaste upphandlingen köpte landstinget sex ambulanser från ett finskt företag. Till hösten behövs två nya ambulanser och nästa år tre, men i den upphandlingen kan alla ambulanstillverkare inom EU vara med och lämna anbud. I hela landet finns närmare 700 ambulanser, och varje år byts drygt 100 av dem ut. Men i höst finns bara ett svenskt företag som kan leverera nya ambulanser.