Sörmländska barn satta i skuld

Drygt 230 barn och ungdommar under 18 år i Sörmland har tillsammans skulder på drygt 1,5 miljon kronor till staten och privata fordringsägare.
En ytlig genomgång av skulderna som kronofogdemyndigheten har gjort i den region som sörmland tillhör visar att det i många fall är föräldrarna som orsakat barnens skulder. Bland annat genom att låta bli att betala skatter av olika slag eller genom att föra över bilar på sina barn.