Pensionärer kompenseras för börsfall

Socialdemokraterna och regeringspartierna har kommit överens om att Försäkringskassan ska se över delar av pensionssystemet så att inte det kraftiga börsfallet leder till så stora pensionssänkningar nästa år.

– Jag är glad över att vi har kommit överens om att titta på flera olika sätt så att vi ser till att det som händer nästa år inte slår alltför hårt mot pensionerna. Men vi måste också ha kvar pensionssystemet och framtidens pensioner, säger socialdemokraten Veronica Palm, vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

På grund av det stora börsfallet så finns det risk för att pensionerna sänks med tre, fyra procent nästa år om inget görs. Orsaken är att att pensionssystemets broms kan slå till om pensionssystemets tillgångar blir mindre är skulden till pensionärerna.

Fram till nästa vecka ska nu de fem partierna skriva ett uppdrag till Försäkringskassan som ska titta på flera olika sätt att jämna ut svängningarna så att bromsen inte slår till så fort.

Att utbetalningarna minskar när pensionsfonderna krymper är ett sätt att säkra stabiliteten i pensionssystemet. Om det nu ska dröja längre innan utbetalningarna minskar skulle det kunna minska stabiliteten. Men centerpartiets ekonomiske talesperson, Roger Tiefensee, håller inte med om det.

– Nej, det tycker jag inte utan det blir snarare så att man jämnar ut uppgångar och nedgångar. Den långsiktiga stabiliteten måste vårdas.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson hoppas att systemet ändras så att pensionssänkningen inte blir så drastisk nästa år. Blir det någon form av sänkning kan pensionärerna få kompensation på annat sätt.

– Vi är beredda att diskutera det vidare. Vi tycker det är viktigt att vara överens så långt det går i de här frågorna. Det ger en stabilitet och trygghet inte minst till pensionärerna, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se