Skogsägare JO-anmäler myndigheter

Skogsägare i Locksta, utanför Örnsköldsivk, JO-anmäler myndigheterna efter den uppmärksammade skogsaffären där en stockholmare tilläts köpa en skogsfastighet vars skog hon sedan snabbt avverkade.