Domstol för krigsförbrytelser skapas i Irak

Iraks övergångsregering har beslutat att skapa en domstol för krigsförbrytelser, rapporterar Reuters.
Övergångsregeringen, som enligt planerna ska styra Irak under ett år, består av ett råd med 25 irakier och har tillkommit genom diskussioner med USA och Storbritannien.