Nerrasad kaj hindrar båtar i Östergarnsholm

För ungefär ett och ett halvt år sedan rasade en del av kajen vid hamnen på Östergarnsholm utanför Herrvik i en vinterstorm, men än har inget gjorts åt det.
Nu ligger stenarna från kajen i vägen i hamnens inlopp, och gör de svårt för de båtar som ska in där. Hamnen på Östergarnsholm ägs av Sjöfartsverket, men de vill inte reparera kajen. I stället planerade Sjöfartsverket först att riva hamnen, men då sa markägarna ifrån. Bernt Stedt är chef för ostkustens trafikområde på Sjöfartsverket. Han berättar att det finns en överenskommelse om att markägarna ska få ta över hamnen, och också få de pengar Sjöfartsverket avsatt för att riva den. Men någon gång i år kommer hamnen på Östergarnsholm att rensas och lämnas över till markägarna.