Flytt ger mer jobb för Observer

Mediebevakningsföretaget Observers flytt till Östersund kan innebära fler internationella uppdrag för Observer Jämtland.
I och med flytten från Pilgrimstad kan Observer Jämtland få ökad betydelse inom den internationella koncernen och möjlighet att fortsätta växa, säger företagets VD Peter Brännström. Närheten till kommunikationer och högskola och framförallt en mer kraftfull datornätskapacitet har varit avgörande för beslutet att flytta till Östersund, säger han.