Ansvarsfrågan för salmonellasmittan diskuteras

Under morgondagen skall representanter för Jordbruksverket och Lantmännen träffas för att diskutera vem som ska stå för kostnaderna för salmonellasmittan.
Summan beräknas uppgå till minst 200 miljoner kronor för för den smitta som hittills påträffats i 46 djurbesättningar, de flesta i Östergötland. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt är det i nuläget 25 gårdar som som friförklarats från smitta av de som fått salmonellasmittat foder från Lantmännens fabrik i Norrköping.