Bleking anmäler droglarm till JK

Nu anmäls hanteringen av det larmsamtal som ringdes in till polisen gällande den fest i Kallinge, där en 30-årig man omkom, till Justitiekanslern, JK.

Det var i helgen som mannen misstänks ha omkommit efter att ha överdoserat lösningsmedlet GBL.

Det är en privatperson som vill att JK utreder vem som bär ansvaret för att det larmsamtal som ringdes in flera timmar innan dödsfallet inte medförde att polis kallades till platsen.