Bombardier satsar i Kalmar

Företaget Bombardier, med tågtillverkning i bland annat Västerås, ska koncentrera sitt byggande av hytter till Kalmar.
För att göra det kommer man att bilda ett hyttcentrum där. I nuläget tillverkas hytterna inom Bombardier på ett 20-tal ställen. För Västmanlands och Västerås del innebär förändringen inget konkret. Satsningen på ett svenskt hyttcentrum stärker den svenska delen i Bombardier och ska enligt informationschefen på Bombardier, Bengt Lindwall, ses som en satsning på Sverige inom Bombardier koncernen.