Facket kritisk mot sjukhusledningen

Över hälften av sjuksköterskorna på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset slutar, merparten av dom i protest mot de dåliga arbetsförhållandena. Agneta Wiberg, ordförande för Vårdförbundet i Uppland, som påtalat bristerna upprepade gånger anser att sjukhusledningen inte tagit sitt ansvar.
I slutet av sommaren kommer personalbristen på akuten att bli omfattande, 20 av totalt 40 sjuksköterskor slutar. Merparten gör det i protest mot de usla arbetsförhållandena. Uppsägningarna var väntade, säger Agneta Wiberg. - Man har gjort ett utspel från chefen på akuten där man lovat högre löner från Vårdförbundets medlemmar, men det har inte införlivats. Det är en del av missnöjet. Sedan är det ju tungt att alltid gå kort om personal. - Nu säger ledningen man har gjort en handlingsplan som kommer att rädda det svåra läget, tror du ändå att avhoppen kommer att märkas för patienterna? - Det är klart att det kommer att märkas om det inte finns rätt antal sjuksköterskor. Väntetiderna blir längre osv, men jag hoppas att vi inte tvingas avvisa patienter. Björn Ragnarsson är chefläkare vid Akademiska sjukhuset. -Vi kommer att se över de arbetsförhållanden vi har, och vi ska se över arbetsmiljön. Vi tror inte att den medicinska säkerheten kommer att påverkas, däremot kan det bli vissa olägenheter som till exempel längre väntetider.