Trimmade mopeder vanligt i Enköping

Mer än hälften av de ungdomar som kör moped i Enköping har trimmat sina fordon för att de ska gå snabbare. En ny enkät som Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, NTF, gjort visar att de allra flesta föräldrar känner till den olagliga trimningen.
Det är en enkätundersökning bland 226 Enköpingsungdomar i årskurs åtta och nio som visar på de skrämmande siffrorna. Mer än hälften av mopederna är trimmade och dessutom visar underökningen att i föräldrarna i nio fall av tio känner till den olagliga trimningen. NTFs undersökning visar att det inte är helt ovanligt att ungdomarna i Enköping har mopeder som kan komma upp i en hastighet av 80 kilometer i timmen. Peter Halldén, biträdande chef på Uppsalapolisens trafikavdelning, säger att antalet döda ochskadade i mopedolycker ökat markant de senaste fem åren. Han anger att det främst är de snabba EU-mopederna som ligger bakom ökningen.