Pasta sprider salmonella

Salmonella orsakad av en pasta av sesamfrö sprider sig i landet.
Smittan finns i en sesampasta från Libanon, Tahineh Extra. För en vecka sedan stoppades försäljningen i Göteborgstrakten och delar av Skåne. Sedan dess har antalet salmonellafall bara ökat och smittan har spritt sig till Jönköping, Umeå och Halmstad. Livsmedelsverket uppmanar de drabbade kommunerna att stoppa sesampastan i butiker och på restauranger.