Arnold Schwarzenegger kan bli guvernör

I Kalefornien tycks superstjärnan Arnold Schwarzenegger ha kommit ett steg närmare guvernörsposten.
Den nuvarande guvernören Gray Davis sitter nämligen löst, sedan hans motståndare säger sig ha samlat in 1,6 miljoner namnunderskrifter som kräver hans avgång. Enligt delstatens lag ska en folkomröstning om den sittande ledaren hållas om tillräckligt många namnunderskrifter samlas in. Och en sådan folkomröstning kan komma att hållas redan i höst, då ska också eventuell efterträdare väljas. Arnold Schwarzenegger har sagt att han ställer upp om republikanska partiet vill ha honom.