Gotlands kommun i tvist om hyreskontrakt

Gotlands kommun och arrendatorn av Snäck, Lennart Mörkfors, är oense om ett hyreskontrakt.
Tvisten gäller marken kring caféet i Snäckviken och där kommunen har sagt upp arrendekontraktet. Men Mörkfors vill förlänga kontraktet ytterligare två år. Ärendet har nu förts vidare till arrendenämnden i Stockholm för medling.