Svenska kyrkan bryter med kapitalförvaltare

Svenska kyrkan har beslutat att avsluta samarbetet med den amerikanska kapitalförvaltaren Fidelity. Anledningen är att Fidelity inte anpassat sig till kyrkofondens nya etiska riktlinjer.
Fidelity har förvaltat en tiondel av kyrkofondens tillgångar, cirka 250 miljoner kronor - och i väntan på nya placeringsalternativ så kommer pengarna att placeras i räntebärande papper. Svenska kyrkan antog i september 2002 nya etiska riktlinjer för sina investeringar och det är i samband med detta som samtliga förvaltare nu granskats.