Ambulansmål nås inte i nordost

KRISTIANSTAD. Ambulanssjukvården i nordöstra Skåne uppfyller inte kravet som Region Skåne ställer på att vara på plats inom femton minuter i 90 procent av fallen.
Ambulanssjukvården i Region Skåne har som mål att i 90 procent av fallen vara på plats inom 15 minuter efter det att larmet gått. I stora delar av länet uppfylls målet med god marginal, men det nordöstra distriktet är alltså ett undantag. Där ligger siffran under 90 procent. Förvaltningschef Rolf Ohrlander säger att problemet främst finns i glesbygdsområdena kring Lönsboda och Glimåkra, men att man nu ser över möjligheten att öka resurserna i dessa områden. År 2005 väntas målet kunna uppnås även där.