Färre söker sig till vuxenutbildningarna

Antalet sökande till vuxenutbildningarna har minskat, och nu märks nedgången även hos Nationellt centrum för flexibelt lärande i Norrköping, det som tidigare hette Statens skola för vuxna.
CFL, Nationellt centrum för flexibelt lärande, erbjuder distansutbildningar på gymnasienivå. Eleverna får studiematerial hemskickat med uppgifter som skickas till en lärare som de är i kontakt med. Det är därför möjligt även för den som arbetar att studera. Att antalet sökanden har minskat är därför anmärkningsvärt eftersom det här är en flexibel studieform som inte kräver att man tar studielån eller slutar arbeta. Rune Andersson, som är skolledare på CFL, tror att det minskade intresset för att studera kan ha sin förklaring i att det inte lönar sig, det ger inte den ekonomiska eller arbetsmarknadsmässiga fördelen som man hade hoppats.