Kvinnojouren av med enda fasta tjänsten

Kvinnojouren i Karlskrona får sitt kommunala bidrag sänkt med 30 000 kronor i år.
Dessutom får kvinnojouren inga extra pengar för att kunna behålla den enda fasta tjänst man har i dag. - Det medför att vi inte är tillgängliga för kvinnorna dygnet runt. Även våra jourkvinnor jobbar och kan inte alltid svara när det ringer. Många ger upp om de inte får svar vid första försöket, säger Mia Jonsson som är länskvinnojourens ordförande i Blekinge. Orsaken till det sänkta bidraget är att kommunens pengar inte räcker. Några medel till nya satsningar finns inte heller säger Peter Johansson (s), socialnämndens ordförande i Karlskrona.