Många barn hos Kronofogden

Ny statistik från Riksskatteverket visar att drygt 150 barn och ungdomar under 18 år är registrerade för skulder hos kronofogdemyndigheten i Uppsala län.
-En del barn skriver sina bilar på barnen. Om en parkeringsbot inte betalas så är det barnet som blir ansvarig för den, säger Eva Löth som är inspektor vid kronofogdemyndigheten i Uppsala -Ibland kan det på en månad röra sig om 40.000 kronor i parkeringsböter som restförs hos oss. Föräldrar som sätter sina barn i skuld är den vanligaste orsaken till att barn under 15 år blir registrerade hos kronofogden. Det är också vanligt att föräldrar köper aktier eller fonder i barnens namn och sedan plockar ut vinsten utan att skatta för den. För barn mellan 15 och 18 år är det oftast obetalda skadestånd, böter eller avgifter till brottsofferfonden som gör att man hamnar hos kronofogden. Färsk statistik från Riksskatteverket visar att totalt 5.682 personer under 18 i hela landet finns registrerade hos kronofogden. Ungdomarna från Uppsala län är varken mer eller mindre representerade sett till statistiken. 153 personer finns i registren och den totala skuldsumman uppgår till nästan 1 miljon kronor. Om skulderna inte betalas hotar betalningsanmärkningar som följer med i flera år.