Överviktiga kvinnor får lättare alzheimer

En studie vid Göteborgs universitet visar för första gången på ett samband mellan övervikt och demenssjukdomar.
Kvinnor som var överviktiga vid 70 års ålder fick oftare alzheimer än de som inte hade viktproblem, enligt undersökningen. Sambandet var betydligt svagare hos männen. Tidigare har man känt till att bland annat högt blodtryck och höga blodfetter är riskfaktorer för demenssjukdomar, men inte övervikt. Forskarna ska nu ta reda på om det finns ett samband mellan övervikt och demens även hos yngre kvinnor.