Försäkringsbolag kräver skolbevakning

Det krävs ökad bevakning av Stockholms skolor för att förhindra och förebygga skolbränder. Det anser försäkringsbolaget St: Eriks försäkrings AB, som försäkrar inventarierna i Stockholms skolor.
Ett stort antal skolbränder har den senaste tiden inträffat i Stockholmsområdet och bara självrisken vid en skolbrand i Stockholm ligger på en miljon kronor. Efter branden vid Katarina Vårdgymnasium i Stockholm för en vecka sedan har försäkringsbolaget uppmanat stadesdelarna att vidta åtgärder mot bränderna. Alla stadsdelar som Radio Stockholm talat med har vidtagit någon form av åtgärd för att öka beredskapen kring skolor och förskolor under sommaren. I Farsta har stadsdelsförvaltningen inlett ett samarbete med Brandförsvaret som har lovat cirkulera extra runt skolorna och plocka bort saker som skulle kunna användas till att starta bränder. Andra stadsdelar har gått ut med allmänna uppmaningar till såväl skolpersonal som allmänhet om att hålla ett vakanda öga på olika byggnader och se till att fönster och dörrar är stängda. Många stadsdelar har också sett över bevakningsrutinerna i samråd med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.