Akut sjuka skickas mellan sjukhusen

-Patienter som behöver vård utsätts för höga risker när de skickas från ett sjukhus till ett annat. Det anser Carina Forsberg, chefsläkare på Varbergs sjukhus.
Hon kräver nu tydligare regler för hur akutsjukhusen ska ta emot patienter. Hon har också lämnat en anmälan till socialstyrelsen efter att flera ambulanstransporter i år har avvisats från akutmottagningar i Västsverige. I januari avvisades en 72-årig kvinna från tre sjukhus innan hon senare avled på Länssjukhuset i Halmstad.