Golfbana hot mot sällsynt växtlighet

Den planerade golfbanan på gamla flygplatsen i Karlstad kan komma att hota fridlysta blommor och annan sällsynt växtlighet.
Det varnar Naturskyddsföreningen och enligt fastighetskontorets naturvårdsavdelning finns bl a den sällsynta nattviolen och klockljungen rikligt på området. I den fortsatta hanteringen påtalas nu att man tar särskild hänsyn och bevarar sällsynt växlighet när det ska bli golfbana på området.