Svenljunga kommun anmäler Attendo Care

Efter en rad incidenter på de äldreboenden som vårdbolaget Attendo Care driver åt Svenljunga kommun, så har nu kommunen beslutat att anmäla Attendo Care.
Svenljunga kommun är missnöjda med det privata vårdbolaget Attendo Cares sätt att sköta de två äldreboendena Klockargården och Furubergsgården. Nyligen krävde kommunen att Attendo Care senast på måndag skulle komma med en redgörelse för hur man kan bedriva äldrevård i Svenljunga med låg bemanning. Kritiken från kommunen har tillbakavisats av vårdföretagt, som inte anser att kommunen ska lägga sig i bemanningen. Men enligt Lex Sarah måste en anmälan göras när brister i vården upptäcks. De brister som har upptäckts är bland annat att de gamla har fått vänta för länge för att få hjälp. Och därför anser sig socialnämnden i Svenljunga kommun tvingade att anmäla Attendo Care till Länsstyrelsen.