Uppländska lämningsplatser ska undersökas

I veckan drog ett nytt utgrävningsprojekt med anknytning till E4-bygget igång. Det är 28 lämningsplatser som ska undersökas.
Undersökningarna kommer att pågå fram till slutet av september i skogarna mellan Läby i syd och Mehedeby i norr. Lämningarna kan med största sannolikhet dateras till tiden mellan 1600- och 1800-talen, då kol användes i järnbruken och tjära var en viktig exportprodukt.