Brottslighet bland asylsökande kartläggs

Nya siffror från Migrationsverket i Stockholm visar en stor andel brottslingar bland asylsökande från forna Sovjetunionen. Enligt verket handlar det om över en tredjedel av de undersökta som är misstänkta för eller dömda för brott i Sverige. Men urvalet i undersökningen är skevt, enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Redan förra året varnade flera myndigheter för att personer från forna Sovjetunionen utnyttjar tiden det tar att utreda asylärendena till att begå brott. Begå brott Få av dem som söker har rätt grunder för att få stanna, och polisen har misstänkt att vissa i huvudsak är i Sverige för att begå brott. Den sista juni i år var närmare 900 ryskspråkiga personer mellan 20 och 40 år, inskrivna som asylsökande vid Migrationsverkets enhet i Solna. Det handlar om forna Sovjetmedborgare från framför allt Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Var tredje i register Av dem fanns 36 procent med i polisens misstanke- och brottsregister. Det innebär att fler än var tredje antingen har dömts för brott eller är med i en polisutredning som misstänkta. Margareta Berglind är chef vid mottagningsenheten, och hon säger att det krävs mer samarbete och samordning för att komma tillrätta med problemen i Stockholm. – Förekomsten i de här registren är hög, högre än vad vi hade förväntat. Det är naturligtvis bekymmersamt om det förekommer brottslighet i den utsträckning bland asylsökande för det är till skada för verksamheten, säger Margareta Berglind. Kanske inte rättvisande Men frågan är om statistiken är helt rättvisande. Dels kontrolleras bara den åldersgrupp där flest kriminella brukar finnas, dels skiljer man inte mellan misstänkta och dömda brottslingar. Skevt urval Jan Andersson är tillförordnad generaldirektör vid Brottsförebyggande rådet, där man just nu gör en heltäckande undersökning av brott som begås av invandrare. Jan Andersson menar att Migrationsverkets urval är skevt. – Anledningen till att de gjorde den här undersökningen som jag har förstått det är att de trodde att det skulle vara så också, så det har ju gått in på en grupp som de redan från början trodde var kriminell. Det visar sig att de hade rätt i sina aningar och så får de arbeta med den informationen på bästa sätt , säger Jan Andersson, tillförordnad generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.
Susan Ritzén