Barn har skulder hos kronofogden

Många barn och ungdomar i Sjuhärad har skulder registrerade hos kronofogden. Och det här kan ställa problem för dem som vuxna.
Enligt Pe-Erik Ellenheim vid kronofogdemyndiheten i Borås så rör det sig om över 160 barn i Sjuhärad som är registrerade för skulder hos kronofogden. Och deras sammanlagda skulder uppgår till ungefär en miljon kronor. Till ungefär en tredjedel av skulderna är staten fordringsägare. Där handlar det oftast om obetalda böter, avgifter till brottsofferfonden och skadestånd, alltså skulder som uppkommit efter att man begått någon form av brott. I resten av fallen handlar det om privata fordringsägare och där ser Per Erik Ellenheim att mobiltelefonskulder men även skulder för vanliga telefonabbonemang blivit allt vanligare. Och de här skulderna kan göra det besvärligt när ungdomarna som vuxna ska hyra lägenheter, teckna telefonabonnemang eller handla på avbetalning.