Präst som vägrar döpa fråntagen rätten vara präst

Fredagen den 18 juli kl 15.03, repris 20.00 och lördagen den 19 juli kl 17.00

Prästen Bertil Franck i Getinge, Halland, har varit kyrkoherde i 33 år. Men nu får han inte vara präst mer. Orsaken är att han börjat omvärdera Svenska kyrkans doppraxis. Han vill inte längre döpa barn till föräldrar som inte tror. Detta rör kärnan i kyrkans lära och domkapitlet i Göteborg beslöt den 25 juni att frånta Bertil Franck ämbetet. Människor och tro diskuterar idag dopet i kyrkan. Är det rätt att döpa barn bara för att seden säger så? Bertil Franck medverkar tillsammans med domprosten i Lund Håkan E Wilhelmsson.

Dessutom ett reportage från Kuba. Efter påvens besök på ön för några år sedan tycktes det som om relationerna mellan staten och kyrkan var på väg att normaliseras. Men det var en kort smekmånad. Snart var förhållandet lika frostigt som vanligt. Efter senaste tidens repressionsvåg mot oliktänkande har kyrkan ivrigt protesterat, men är samtidigt rädd för att själv bli nästa offer.