Tranor ska förses med radiosändare

Tranor som rastar på böndernas åkrar lämnar stora skador efter sig och för att kunna göra något åt det behöver forskarna veta mer om hur fåglarna lever.
Forskare vid Viltskadecenter på Grimsö forskningsstation i norra Västmanland kommer därför att under två veckor märka tranungar vid bland annat Fläcksjön i Fläckebo. Det är på vägen till och från sina vinterkvarter i centrala Spanien som tranorna stannar och rastar vid sjöar som Kvismaren i Närke och Hornborgarsjön. Fåglarna bökar i jorden på kringliggande åkrar efter mask och smådjur och skadar samtidigt grödorna. Genom att märka tranungar vid Fläcksjön här i Västmanland hoppas man kunnan följa dem på deras resor. Man vet ganska lite om tranornas liv, så det är inte bara för jordbrukets skull man genomför projektet utan för att i stort kunna kartlägga tranornas vanor. Med hjälp av radiosändarna hoppas man kunna se vilka vägar fåglarna reser och vilka åkrar de oftast besöker. Tranor har blivit vanliga i hela länet men Fläcksjön vid Fläckebo är en plats där de samlas i större antal, särskilt inför avresan söderut på hösten.