Sjukvården måste spara ytterligare 500 miljoner

Fler stora besparingar väntar sjukvården i Västra Götaland. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Daniel Holmdahl säger till Radio Skaraborg, att kostnaderna på sjukhusen och vårdcentralerna måste minskas med ytterligare 500 miljoner kronor nästa år.
Daniel Holmdahl och en arbetsgrupp inom regionen arbetar just nu med att ta fram ett förslag, som ska presenteras för regionpolitikerna i september. Ett av förslagen som kan bli aktuellt är att i framtiden låta färre sjukhus operera akut sjuka patienter nattetid. Hittills i år att regionpolitikerna fattat beslut om besparingar på uppemot 300 miljoner kronor. Bland annat läggs förlossningen i Lidköping ner, operationerna på sjukhuset i Mariestad upphör och satsningarna inom psykiatrin i Falköping blir inte av.