Ny chef för P 18 utsedd

Gunnar Karlson har utsetts till ny chef för P 18 i Visby. Gunnar Karlson är överste och arbetar för närvarande vid Svenska Ambassaden i Bryssel. Han tillträder sin tjänst på Gotland den första september. Nuvarande chefen för P 18, Peter Mohlin, lämnar jobbet för ett uppdrag vid högkvarteret i Stockholm. Han kommer att arbeta på distans från Gotland.