Allt fler fuskar i deklarationen

Avdragen i deklarationerna är i åtta av tio fall felaktiga. Ändå kommer många få igenom sina avdrag. Skattemyndigheten har inte tid att granska alla. Nu vill Riksskatteverket rensa bland avdragen.
– Det är så stora felaktigheter i avdragsfloran att det finns anledning att se över det, säger Vilhelm Andersson, skattedirektör och chef för skatteavdelningen på Riksskatteverket. Få har rätt till avdrag Dagens situation är ohållbar, anser Vilhelm Andersson på Riksskatteverket. Bara 20 procent av alla som gör avdrag i kolumnen övriga avdrag har rätt att få tillbaka pengar. – Man kanske bedömer att man gör en liten chansning och hoppas att Skattemyndigheten inte kontrollerar och ifrågasätter den typen av avdrag. Halv miljard förlorade skattepengar Trots att de flesta inte har rätt till avdrag är det många som ändå får igenom det. I år beräknas drygt en halv miljon svenskar felaktigt på tillbaka på skatten. Det finns inte tid och resurser att korrigera alla fel. Det är en halv miljard kronor i förlorade skatteintäkter. Vill ta bort övriga avdrag Riksskatteverket vill nu rensa upp bland de många avdrag som finns, och har därför uppvaktat Finansdepartementet med förslag. Rubriken övriga avdrag skulle helst tas bort helt tycker RSV. Alternativet är att värdet för vad man får dra av höjs rejält. För krångligt Dessutom anser Riksskatteverket att det är dags för en förändring vad gäller skattereglerna kring aktieförsäljning. En tredjedel av de som deklarerar att de gjort försäljning av aktier gör fel. Inte sällan på så vis att de själva förlorar på det. Reglerna är helt enkelt för krångliga, säger Vilhelm Andersson. Robust system – Det är frågan om tilltron till skattesystemet. Det bör inte finnas den typen av avdragsmöjligheter som lätt kan missbrukas. Det gäller att hela tiden att ha ett robust och enkelt system som är lätt att förstå.
Åsa Törnqvist