Svårt hitta arbetsplatser till dömda

Allt fler döms till samhällstjänst i landet, visar siffror från Kriminalvårdsverket.
I och med att fler döms till samhällstjänst blir det också blir allt svårare att hitta nya arbetsplatser till dessa. Även i Gävle har det blivit ett större behov av nya arbetsplatser. Försöken att hitta platser till de som dömts till samhällstjänst försvåras av att de inte får jobba inom vinstdrivande företag.