Sjukhuspersonal tvingas arbeta bland mögel

Personalen som jobbar på metadonkliniken i Banckska Huset vid Helsingborgs lasarett, tvingas arbeta i ett hus med fukt och mögelskador. Trots att personalen är orolig för sin hälsa och en anställd har sjukskrivits, har Region Skåne beslutat att skjuta upp den utlovade renoveringen.
– Projektet är framskjutet på grund av Region Skånes dåliga ekonomi, säger Richard Swedenborg som är fastighetsförvaltare på Regionsfastigheter. Tidigare låg också Barnpsykiatrin i Banckska huset, men den flyttades eftersom personalen mådde dåligt. Kvar i huset finns beroendevården och en metadonklinik. Men än så länge finns inga planer på att flytta metadonkliniken som ligger i den värst drabbade källaren, även om det finns risk för att fler personer bland personalen drabbas. Experter håller på att utreda om resten av lokalerna är farliga att arbeta i, säger Richard Swedenborg . - Visar det sig att det är farligt måste vi självklart flytta personalen omedelbart, säger han.