Avslag på överklagan mot Siltehus

Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut att tillåta sex nya fritidshus vid Rikvide i Silte, avslås av länsstyrelsen på Gotland.

Flera grannar har överklagat bygglovet för de nya husen och tycker att de är för stora och inte smälter in i området som är planerat för små så kallade lofthus.

Men länsstyrelsen tycker inte att de nya husen kommer att störa upplevelsen av lofthusområdet och att det inte finns några särskilt höga kulturmiljövärden i landskapsbilden.

Och överklagandet av bygglovet för de nya husen avslås.