Utebliven ersättning EU-kommissionens fel

Fiskeriverket skyller på EU-kommissionen när det gäller utebliven ersättning till de skånska trålfiskarna. EU har ännu inte fattat beslut om det är tillåtet för Sverige att bevilja ekonomiskt stöd till fiskarna.
Många skånska trålfiskare drabbas ekonomiskt på grund av torskfiskestoppet. Nu har de väntat i tre månader på ersättning för vad de har förlorat sedan torskfisket stoppades den 14 april i år. – Jag kan förstå att de är irriterade, säger Rolf Persson, biträdande avdelningschef på Fiskeriverket. – Det här har tagit väldigt lång tid. Danskarna fick för cirka två veckor sedan klartecken från EU-kommissionen. Anledningen till att svenskarna ännu inte fått det är enligt Rolf Persson att Sverige lämnade in sitt material till kommissionen något senare än Danmark, och att man sedan var tvungen att komplettera de inlämnade uppgifterna. – Ja, vi ligger lite efter danskarna i den här processen. I och med den långa väntan finns risken att en del fiskare går i konkurs, men Rolf Persson hoppas att bankerna inser sitt ansvar. – De är ju inte ovetande om att bidrag kommer att utgå till fiskarna. Troligen kommer inte besked i frågan förrän i augusti.