Psykiatrireformen får kritik

Vården av psykiskt sjuka har de senaste åren blivit allt sämre. I framförallt i Stockholm saknas tillräckliga resurser - nästan varannan som får vård placeras någon annanstans i landet. Det visar Socialstyrelsens genomgång av den stora psykiatrireformen som genomfördes för sju år sedan.
43 procent av de psykiskt funktionshindrade som kommer från Stockholms län bor i kommuner utanför länet. Orsaken är ett större antal psykiskt sjuka och en större brist på bostäder än i andra län.