Helsingborg

Skadade träd i Pålsjö skog pysslas om

Många av träden i strövområdet Pålsjö skog i Helsingborg är angripna av svamp och har andra skador. De svårast skadade träden har redan tagits ner, nu ska ett 50-tal träd längs Dag Hammarskiölds väg stadgas upp och beskäras.

– Har träden omfattande skador tar vi ner dem, är de inte så svårt skadade stadgar vi upp dem med vajrar och infästningar för att göra dem säkra, berättar Pontus Runeke på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.

I somrast gjordes en inventering av träden i området sedan flera gamla träd blåst omkull, bland annat en gammal bok som demolerade tre parkerade bilar.

Inventeringen visade att 250 träd hade olika grad av skador och det kommer behövas ytterligare åtgärder framöver.

– Många av träden har mindre skador som inte är så akuta, vi försöker beta av dem med störst skador först, säger Pontus Runeke.