Invandrare mer positiva till EMU

Bland Sveriges invandrare är inställningen till den europiska valutaunionen betydligt mer positiv än hos resten av befolkningen.
Det framgår av en Temo-undersökning bland drygt 5 500 personer som den EMU-positiva Stiftelsen Sverige i Europa låtit göra. 51 procent av dom cirka 800 personer med utlänsk anknytning som tillfrågats tror att Sverige gynnas av ett EMU-medlemskap, medan 36 procent är negativa. Nästan var tredje invandrare tror att Sveriges öppenhet för internationella kontakter och influenser från andra länder försämras vid ett nej.