Bra badvatten hos oss

Bad vattnet är tjänligt i hela vårt område så här långt in på sommaren.
Det kan samtliga kommuners provtagare säga. Och den informationen finns nu på en hemsida: badplatsen.smittskyddsinstitutet.se. Där ska dom nya provresultatet komma efterhand.